Τα Επαγγελματικά πρότυπα δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικά στην κατασκευαστική Βιομηχανία. Οι πελάτες πλέον απαιτούν μεγαλύτερη βεβαιότητα  και θέλουν να συμβουλεύονται επαγγελματίες που υιοθετούν τα πιο ψηλά πρότυπα στον κλάδο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 

Με την παροχή των Υπηρεσιών μας, εκτός από την Επαγγελματική μας συμβουλή και γνώση, σας προσφέρουμε επίσης ένα πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα . Τα επαγγελματικά μας προσόντα θα υποστηρίξουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας διασφαλίζοντας ότι αυτές θα εκπληρωθούν με τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας και  ακεραιότητας.

 

Κάτι που σημαίνει ότι θα λάβετε τις καλύτερες Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν και ενισχύονται με :

 

1.Προοπτική: Οι συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες θα σας εξασφαλίσουν ότι το έργο μαζί με τις ανάγκες σας θα φτάσουν στο υψηλότερα επαγγελματικά και δεοντολογικά πρότυπα.

 

2. Αναγνώριση: Η προώθηση της αξίας και των προτύπων του RICS έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι ο επαγγελματισμός και η δεοντολογία θα είναι ενσωματωμένη σε όλα τα στάδια της κατασκευής από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση.

 

3. Γνώση: Η παροχή μιας σειράς προτύπων σωστής πρακτικής και οι κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης αποτελεσματικότητας θα σας εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών σας, τα οποία θα είναι όσον το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου «αξίας του χρήματος".

 

 

Παρεχόμενες Επαγγελματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μελέτες Βιωσιμότητας

Η ορθή ετοιμασία ενός Δελτίου Ποσοτήτων μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα θεωρείται η ορθότερη προσέγγιση για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων όπως η Διαιτησία και η αβεβαιότητα κόστους. Σε αυτό ακριβώς μπορούμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.

Παροχή Οικονομικών Εκθέσεων Έργου

Eπίλυση διαφορών

Η Κατασκευαστική Βιομηχανία είναι μια σύνθετη και απρόβλεπτη επαγγελματική δραστηριότητα  και αρκετές καταστάσεις χρήζουν γρήγορης και ουσιώδους αντιμετώπισης με συμβουλές από επαγγελματίες ως προς την επίλυση διαφορών. Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε συμβουλές και προστασία σε ότι αφορά τις διαφορές σας με το άλλο μέρος.

Ρύθμιση Κόστους 

Κατασκεύης

Παρακολουθώντας με μεθοδικότητα και λεπτομέρεια τις κατασκευαστικές δραστηριότητες μπορούμε να ρυθμίζουμε το ολικό κόστος κατασκευής σε συνάρτηση με την αρχική εκτίμηση.

Αξιολόγηση Προσφορών

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ορθή αξιολόγηση των προσφορών με ορθολογιστικό τρόπο. Έτσι μπορούμε να παρέχουμε στους Πελάτες μας τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν ολικά μια πολύ πιο συμφέρουσα προσφορά χωρίς κενά και παραλείψεις.

Διαχείριση Συμβολαίων

Η διαχείριση συμβολαίων είναι υψίστης σημασίας και πολλές φορές η βιωσιμότητα ενός έργου κρίνεται από την ορθή διαχείριση τους.  Μπορούμε να διαχειριστούμε  τα συμβόλαια και τις απαιτήσεις σας αλλά και να σας προστατεύουμε αποτελεσματικά.

Ετοιμασία Δελτίων  Ποσοτήτων

Σημαίνει ότι παρέχουμε στον πελάτη με ευανάγνωστο τρόπο και σε κάθε στάδιο ξεχωριστά όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο και έχουν να κάνουν με το οικονομικό μέρος και με τις απαραίτητες συμβουλές εάν αυτές χρειάζονται από εμάς για αποφυγή εκτροχιασμού του προϋπολογισμού.
Αξιόπιστες και ακριβείς συμβουλές Οικοδομικού κόστους σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τις απαιτήσεις σας. Εκθέσεις αναφορικά με το αναμενόμενο κόστος ( για κάθε είδους έργο ) προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.